OSTRO MALOWANE || SHARPLY PAINTED

1986 – 1990

"... Trzy lata później poprowadził ten ostatni problem dalej i jak zwykle u niego zaskakująco, gdy stworzył aranżację pracowni z płótnem na sztaludze, stojącym przed nią artystą z paletą w lewej ręce, tubą wyciskanej farby w prawej oraz ze zwyczajnym drewnianym krzesłem. Płótno, sztaluga, krzesło, żarówka wisząca u sufitu, a nawet stojąca postać były częściowo pokryte różnobarwnymi, spiczastymi „kiełkami” farby, wyciśniętej pionowo z tuby na powierzchnię wybranego przedmiotu. Tworzyły one ścisłą, rozmigotaną barwami, „puszystą” strukturę. Artystę najwidoczniej interesowały i bawiły wielorakie możliwości techniczne proce malowania. Pisał zresztą: „…maluję farbami olejnymi / …. Maluję /…/ przy użyciu pędzla, szpachli, rąk, szmat, oraz bezpośrednio z tuby.” Ale w tej aranżacji było, jak zazwyczaj u Kowalskiego coś więcej, niż tylko zaskoczenie, dowcip i zabawa. Jak Günter Uecker strukturą gęstego wbijania gwoździ odrealniał i unieważniał różne wybrane przedmioty pozbawiając je ich funkcjonalności i sensu użytkowego, tak czyni to samo Kowalski; tyle, że nadaje tym przedmiotom rolę i sens jednoznacznie malarskich symboli. To jakby malowany obraz na sztaludze rozrastał się w rzeczywistość pozaobrazową i zagarniał otoczenie w swój pozaracjonalny świat bytu artystycznego...."
Bożena Kowalska "Pięć szkiców o Piotrze C. Kowalskim" (2011)

Piotr C. Kowalski, Ja i moja pracownia / Me and My Studio, 1986, Galeria Wielka 19, Poznań


Wielka 19, Poznan, 1986 


Wielka 19, Poznan, 1986 


Krzeslo / Chair, 1986 


Krzeslo/Chair, 1986 


 


Ja i moja pracownia, 1986 


Okulary / Glasses, 2005 


olej, plotno / oil, canvas, 1986